Lite grann om mig och min familj

Hej jag heter Christel och bor en liten bit utanför fjugesta ihop med min man Jesper .där har vi bott sen sommaren 87 .88 kom första barnet  Hanna sen två år efter så kom Frida sen två år efter det så kom Freddy och då hade man fullt upp med barn så då låg min hundavel på is ett tag ,när freddy var 6 år så började jag att jobba igen så nu jobbar jag på Hidinge skolresturang  i Lekebergs komun .och nu finns det även helt underbara barnbarn  Felix somär född -14 sen lucas som är född -15 sen theo som är född -17 .min tanke är att föda upp friska individer,därför  kollar jag mina tikar och hanar efter rasklubbens rekomendationer 

alla våra hundar bo inne hos oss och är först och främst familjemedlemmar 

 

 Löwchen 

ögon 

patella 

min tanke är att föda upp ca 1-2 kullar om året ,alla våra hundar bor inne hos oss  ,jag försöker att håll antal hundar hemma till 4 st för våran del så tycker vi att det är lagom ,på detta sätt kan vi hålla en liten familjär uppfödning där alla hundars behov tillfredsställs . och naturligtvis så finns det flera djur på gården hästarna 

 

Genom svenska kennelklubben så har  jag gått   uppfödarutbildning  och kan nu säga att jag har gått alla delkurser ,jag försöker även gå på föreläsningar om hundar och där i mellan blir det någon kull 

 

som sagt min ambition är att föda upp mentalt friska och sunda hundar ,jag följer svenska kennelklubbens avelsregler och rasklubbens rekomendationer och Jordbruksverkets lagar

*alla mina valpar är

*reg i skk,vaccinerade ,id-märkta ,vetrinärbesiktade (ej äldre än 7 dagar) innan flytt

*valparna flyttar inte förän dom är 9 veckor gamla

*koppel och halsband

*valplåda (lite mat mm )

*livstid suport 

*dåldafel försäkrade

*pass 

 

Hello, my name is Christel and I live a little bit outside the fjord with my husband Jesper. We have been there since the summer 87 .88 came the first baby Hanna two years after, Frida came two years after Freddy came and then you were full up with children, then my dogbag was on ice for a while, when Freddy was 6 years old, I started working again so now I work on Hidinge school resturant in Lekeberg's comun. And now there are also wonderful grandchildren Felix born -14 late lucas born -15 since theo born -17. my thought is to feed healthy individuals, so I look at my bitches and mimic after the quick recomendations

 

All our dogs live with us and are first and foremost family members

 Löwchen

 eyes

 patella

 

My thought is to feed about 1-2 litters a year, all our dogs live inside us, I try to keep the number of dogs at home 4 to our part, so we think it's right, this way we can hold one small family farming where all dogs' needs are satisfied. and of course there are several animals on the farm horses

 

 Through the Swedish kennel club, I have been in breeding education and can now say that I have attended all courses, I also try to go to lectures on dogs and in between there will be some litter

 

 As I said, my ambition is to feed mentally healthy and healthy dogs, I follow the Swedish Kennel Club's breeding rules and the recommendations of the Rapid Club and the Swedish Agricultural Agency's laws

 

* all my puppies are

* Regarded, vaccinated, ID-labeled, winter-borne (no older than 7 days) before moving

* The puppies do not move until they are 9 weeks old

* couple and necklace

* trap (small food, etc.)

* Lifetime Suport

* bailiff insured

*Pass

 

 

 

 

UPPFÖDARUTBILDNING

*UTFODRING (KLAR)

*ANATOMI (KLAR)

*GENETIK (KLAR)

*JURUDIK  (KLAR)

*VALPNING & PARNING (Klar)

*VALPENS BETENDE  (klar )