Tikmjölks ersättning

8  dl röd mjölk 

2 dl kaffe grädde

6 gram benmjöl

4 gram cirtonsyra

1 ägg gula 

10 st ad droppar 

fryses i iskubbs påsar så kan man ta fram det man behöver